OptimumHR to system do poprawy

efektywności pracowników

Jakie minimalne
efekty po wdrożeniu?

wzrost Motywacji

potencjał: ok. +10% wzrost efektywności

wzrost Kompetencji

potencjał: ok. +5% wzrost efektywności

praca Zespołowa

potencjał: ok. +1% wzrost efektywności

   wzrost Innowacyjności

potencjał: ok. +2% wzrost efektywności

poprawa Komunikacji

potencjał: ok. +2% wzrost efektywności

Finalny efekt: +20%

wzrost efektywności / ok. 12 miesięcy

Główne elementy

Ask & Improve
(KREUJĘ)
poprawia komunikacje i innowacyjność pracowników

więcej
1. Forum firmowe – otwiera nowy poziom komunikacji.

  Przykłady zastosowania:
  • dyskusje firmowe, sesje chatu z szefami, sesje innowacyjne gdzie liczy się co ktoś proponuje a nie kim on jest (opcja: anonimowość),
  • dyskusje z klientami (forum reklamacyjne na które można zapraszać – klientów lub partnerów biznesowych),
  • dostęp: www lub intranet (forum zabezpieczone przed wejściem osób nieautoryzowanych).

2. System tworzenia ankiet – pozwala każdemu menedżerowi na skuteczny feedback, który daje ocenę statystyczną dla konkretnych zdarzeń biznesowych.

  Przykład zastosowania:
  • Kierownik / Dyrektor / Zarząd : sondy innowacyjne typu „ co by było gdyby” – szybki kreator pomysłów innowacji, umożliwiający w szybki sposób na wyłapywanie ciekawych pomysłów etc., opinii które mają charakter innowacji,
  • Menadżer / ankiety decyzyjne ( które pomysły są najlepsze i dlaczego – głosowanie & opinie),
  • Menadżer / szybkie ankiety satysfakcji „podsumowanie miesiąca” (co się udało, co się nie udało, jakie bariery efektywności),
  • Kierownik / HR - ankiety oceniające (po szkoleniach, testy wiedzy produktowej etc.),
  • Dyrektor / Zarząd/Firma / Kierownik, ankiety oceniające po wprowadzeniach nowych procesów , produktów, -np ocena kampanii marketingowych , nowych systemów – np. motywacyjnych, rozwiązań w zakresie organizacji pracy),
  • Firma / ankiety typu „ocena społecznościowa” np. roczne oceny kultury organizacyjnej firmy, (przyjętej strategii, polityki personalnej, innych relacji o charakterze makro).
Team Player
(WSPÓŁPRACUJĘ)
wzmacnia pracę zespołową

więcej
1. Ocena kompetencji i umiejętności typu 420 st. (obejmuje: samoocenę , przełożonych, podwładnych, współpracowników, partnerów biznesowych, kluczowych klientów). Pozwala uzyskać precyzyjne informacje nt. konkretnej osoby z punktu widzenia środowiska wewnętrznego ( firma) i zewnętrznego (kooperanci ,klienci) co nie działa i dlaczego to nie działa.

  Przykład zastosowania:
  • Identyfikacja luk kompetencji i umiejętności dla danego stanowiska pracy ( lub dla np. stanowisk klasy A – kluczowe stanowiska w kluczowych procesach Waszej Firmy),
  • Precyzyjne budowanie systemu szkoleń i rozwoju dla kluczowych stanowisk w firmie lub wszystkich,
  • Identyfikacja konfliktów i hamulców, które blokują rozwój firmy oraz zbieranie rozwiązań od respondentów (zapobieganie ich eskalacji).
Best Player
(POTRAFIĘ)
rozwija umiejętności i kompetencje pracowników

więcej
Ocena typu 180 st. & Plan Działań . System działa wg sekwencji :przeszłość + wnioski => przyszłość + cele ( przychody & jakość, & rozwój )

  Przykład zastosowania:
  • Indywidulana ocena okresowa pracowników obejmująca 3 perspektywy: kompetencje /umiejętności / wyniki w układzie : ja & zespół i ja & przełożony
  • dowolny zakres czasowy ( miesiąc/kwartał/półrocze, rok, etc. )

  Korzyści:
  • Powstaje system rozwoju:
   • efektywności ( ilość lub wartość)
   • skuteczności ( wiedza & postawa)
   • planowania ścieżek kariery
  • Firma buduje mapę kompetencji & umiejętności dla stanowisk:
   • pod szkolenia,
   • rekrutację,
   • plan sukcesji ( budowana od dołu do góry).
  • Powstaje w firmie standard komunikacji 180 st. Który eliminuje konflikty na linii przełożony podwładny:
   • wiem czego ode mnie się wymaga,
   • mam cykliczną komunikację typu PFT (Personel Feedback Tool).
Be Proactive
(CHCĘ)
powoduje że ludzie chcą osiągać cele

więcej
Jak działa?

 • Elementy systemu: wewnętrzna waluta firmowa, firmowy Hipermarket, Bank & Kantor firmowy.
 • Proces:
  • Menadżerowie dostają budżetu motywacyjne w walucie firmowej (pkt) , wg. 4 portfeli :
   • (A) budżet na cele twarde
   • (B) budżet na cele miękkie
   • (C) budżet na kreowanie zaangażowania i innowacyjności ( ocena codzienna jakość działania wg standardów pracy)
   • (D) budżet do przyśpieszania ( konkursy ) – cele tygodniowe lub dłuższe
  • Po przypisaniu celu – pracownik wybiera sobie nagrodę którą otrzyma jak zrealizuje cele (A)
  • Pracownicy realizując cele (A), (B), (C), (D) zbierają punkty na indywidulanym koncie z którego oni i ich rodzimy mogą dokonywać zakupów w E- Hipermarkecie (towary i usługi)
  • Pracownicy widzą rankingi i raporty pozwalające widzieć siebie na tle innych (zachowana anonimowość lub nie)

Korzyści - spina moduły Ask&Improve, Team Player, Best Player w 1-ą motywacyjną całość i powoduje że

 • Pozostałe moduły ( Best Player, Team Player, Aksk & Improve) działają ze stałą dynamiką a nie z dynamiką słabnącą (czas)
 • System przesuwa inicjatywę z góry organizacji na dół.( decyzyjność, kreatywność, motywacja ) przy minimalnym ryzyku kosztowym.
 • System działa w układzie kaskady – wiec zapewnia synergię celów / nie walczą ze sobą ale współpracują ( eliminujemy wyścig szczurów- bo uwaga skierowana na indywidulane konto przychodów)
 • Pozwala menedżerom dowolnego szczebla sterować on-line motywacją swoich zespołów
 • Jest efektywny kosztowo – „nieuchronność” nagród motywuje pracownika , jego rodzinę/ zespół
 • Zmienia kulturę firmy w 2 kluczowych obszarach: Jestem proaktywny + Działam jak właściciel
 • Daje obiektywne informacje efektywnościowe:
  • Kto jest dla organizacji najcenniejszy (kumulatywna ocena produktywność & jakość) oraz gdzie są słabe strony = obszary wzrostu (opportunity)
  • Rozwija firmę poprzez tzw. „progi możliwości” – najlepsi ciągną najsłabszych w górę.
  • Daje informację pod planowanie celów (górne progi możliwości – gracze X / osoby osiągające najlepsze wyniki w firmie dla danego typu stanowiska)
  • Wskazuje graczy W – osoby osiągające najsłabsze wyniki , pod programy naprawcze ( dając narzędzia do identyfikacji i eliminacji luk)

System posiada także inne elementy m.in :

 • Kalkulator planowania celu ( potrafiący wyliczyć potencjał pracowników w układzie zespołu i precyzyjniej dedykować cel –tak aby był ambitny ale i realny)
 • System konkursów – pozwalający sterować szybką motywacją ( tygodniową – przydatny gdy pojawiają się zakłócenia i potrzebujemy zadziałać w trybie awaryjnym)
 • inne

Na skróty

Zobacz 3 min. film pokazujący kluczowe elementy systemu oraz korzyści
jakie możesz osiągnąć. Włącz głośniki + kliknij obok ...

Przepis na skuteczność

Opracuj „idealne” profile Komp. & Umiejętności dla stanowisk które są krytyczne dla osiągnięcia celów. A następnie wykorzystaj PFT i 360 do zidentyfikowania luk i poprzez cele jakościowe & coaching zredukuj je.
Identyfikujesz luki w kompetencjach
i umiejętnościach pracowników
Ustal cele
dla zespołów i daj każdemu managerowi budżet motywacyjny w tzw. firmowym wirtualnym pieniądzu.
Ustalasz cele dla zespołów
Dajesz każdemu managerowi budżet motywacyjny
Manager daje zadania ilościowe, jakościowe , rozwojowe każdemu pracownikowi i wycenia je wg firmowego pieniądza.
Manager daje zadania ilościowe
Każdy pracownik
po realizacji zadania dostaje przelew w wirtualnym pieniądzu
na swoje konto. Otrzymane środki może wydać od razu lub gromadzić je na cenniejsze nagrody.
Pracownik po realizacji zadania dostaje przelew w wirtualnym pieniądzu
Obowiązuje zasada,
że jak jesteś w grupie najlepszych pracowników to Twoje konto jest doładowywane np.+20% wartość wypracowanych w danym miesiącu.
Zasada:
Grupa najlepszych
Pracownik wybiera sobie prezenty
dla siebie i członków rodziny - mogą to być wczasy dla 2 osób, rower dla dziecka , bony paliwowe, lekcje angielskiego etc.
Pracownik wybiera prezenty
Po zrealizowaniu celu
naliczamy punkty dla pracownika, które wpadają na jego konto w postaci wirtualnego pieniądza. Stan konta pracownika jest również widoczny dla jego rodziny.
Po zakończeniu okresu naliczamy punkty dla pracownika
Gdy na koncie pracownika
zgromadzi się odpowiednia ilość wirtualnego pieniądza może zamawiać wybrane nagrody – od razu, lub w okresach wyznaczonych przez firmę.
Dobrze pracujesz sięgasz po nagrody
Rodzina obserwuje
wyniki pracownika i wspiera go
w dążeniu do realizacji celów. Nagrody są przecież również dla nich.
Rodzina widzi oceny pracownika
Konkursy dla
pracownika i rodziny
Dla wyróżniających się pracowników można przyznać dodatkowe premie w wirtualnym pieniądzu. Jest też świetny sposób na przekazywanie premii okresowych, rocznych itp.
Firma nalicza extra premie punktowe
Powrót
Kowalski dostaje cele:
jak je wykona to dostanie
3600 pkt. / 6 miesiecznie
Zaplanował sobie wspólnie z żoną, że
wykupi wczasy w Tunezji dla 2 osób
tydzień za 1500 pkt
Dziecko wybrało telefon za 500 zkt.
Kowalski zrealizował
swoje cele
i dostał 3600 pkt na swoje rodzinne
konto w OptiBanku
Dodatkowo zespół Kowalskiego
wykonał 120% celu
i dostał 20% weicej środków
Dodatkowo zgłosił 3 nowe pomysły
innowacyjne gdzie 1 zyskał aprobate
kapituły i dostał premi 300 pkt.
Ponieważ Kowalski uplasował sie w grupie X
(najefektywniejszych pracowników) - jego
żona i dzieciak z automatu wystartowali w
losowaniu nagrody spec - kwietnia i młody
wygrał Laptopa.
Pracownicy mają
satysfakcję
z efektów
Firma mnie
docenia
i warto być
skutecznym
Rodzina mnie
docenia i wspiera
w wysiłku jaki daje
dla osiągniecia
celów firmowych
Czują sie związani
mocniej z firmą
Powrót

Korzyści dla firmy

1

Szybko i skutecznie motywuje
do osiągniecia celów

Induwidualnych (efektywność)
zespołowych (współpraca)
2

Zmienia kulturę
firmy

Promuje proaktywność, działanie
zespołowe, ukierunkowanie na efekt.
Pracownicy ze wzglęgu na system team premii czują się
indywidualnie odpowiedzialni za cel zespołu (reagują na
negatywne zachowania innych członków zespołu - tzw.
opierdalaczy)
3

Redukuje koszty
motywacji

Wynagrodzenie punktowe
jest wirtualnym pieniądzem
ktory działa na wyobraźnie
bo jest pełną wizualizacją
nagrody.
4

Eliminuje efekt hamowania motywacji
pracownika przez rodzinę

System daje
motywację 360 st.
5

Zwiększa poczucie skuteczności u menedżerów
bo daje im super narzedzie
oparte na wirtualnym pieniądzu

Daje możliwość sterowania motywacją
w każdym układzie czasowym ( krótkoterminowym ,
średnio, długo) dodatkowo kieruje motywację
na cele twarde i miękkie i rozwój kompetencji
6

Narzędzie zmniejsza rotację
na dobrych pracownikach

Najlepsi ludzie i ich rodziny są
dowartościowani przez ekstra
bonusy oraz przez "prestiż"
i indywidualną ścieżkę rozwoju
7

Narzędzie wspiera rozwój kompetencji
i umiejętności pracowników

Każdy menadżer ma pakiet narzędzi do
identyfikacji luk kompetencji & umiejętności oraz
ich redukcji. Teraz cele kształtują profil
kompetencji przez co szkolenia są efektywne

Kutura marchewki

„opłaca się być dobrym”,
Zobacz pakiety
Powrót

Jak to działa?

Menedżer

Mają dodatkowe narzdzie do budowania lojalnych zespołów opartych na liderach,
Zarządzają jak właściciel,
Wspierają pracowników w realizacji celów.

Zobacz Demo Menedżer

Zespół

Efektywni pracownicy i menedżerowie są mocniej związani z firmą.
Efektywne Zespoły pracownicze zaczynają wyznaczać tempo, standardy efektywności i możliwości, stają si wzorem do naśladowania,
Efektywność jest modna i opłacalna,

Pracownik

Przyjmują biznesowe postawy:
edukacja, dzielenie sie pomysłami, orientacja na cel wlasny i zespołu,
Mają satysfalcje z efektów:
firma mnie docenia i warto być skutecznym,
rodzina mnie docenia i wspiera w wysiłku jaki daje dla osiągniecia celów firmowych

Zobacz Demo Pracownik

Rodzina

Mamy dodatkowe korzyści materialne
Wiemy co słychać w pracy / mąż, żona / - możemy ich wspierać

Zobacz Demo Rodzina
Powrót

Wybierz pakiet

do 50
pracowników
30 zł/mc
konto dla 1 prac.
ZAMÓW
do 100
pracowników
25 zł/mc
konto dla 1 prac.
ZAMÓW
do 300
pracowników
20 zł/mc
konto dla 1 prac.
ZAMÓW
powyżej 300
pracowników
stawki
negocjowane
ZAMÓW
Powrót

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszego systemu? Napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

*
*
*
*
*
* - pola wymagane
Powrót

Kim jesteśmy?

Produkt został opracowany przez interdyscyplinarny zespół składających się z HR-ówców i ludzi specjalizujących w innych dziedzinach (sprzedaż, usługi, produkcja, zarządzanie projektami, etc.). Osoby zaangażowane w projekt posiadają doświadczenie pracy dla małych firm i korporacji, z różnych branż np. bardzo szybkich jak IT & telekomunikacja, czy bardzo konkurencyjnych jak usługi finansowo – ubezpieczeniowe, lub też bardzo precyzyjnych i konserwatywnych jak przemysł etc.).


Taka kompozycja doświadczenia z różnych kultur organizacyjnych dała nam wiedzę i doświadczenie, do której tradycyjny HR nie ma dostępu ponieważ inną rolę mu nakreślano.


Zespół pracuje w strukturze projektowej, a jego trzon stanowią osoby o profilu HR2T (HR jako narzędzie do osiągania celu). Czyli bardzo mocno skoncentrowani na celu, dla którego HR-narzędzia są koniecznym elementem do jego osiągnięcia (za który odpowiadają). Ich interesuje tylko jego realizacja.


Powyższe ma kluczową zaletę - praktycznie zweryfikowali w boju skuteczność narzędzi HR wzmacniając te, które wspierały realizację celu, a modyfikując lub odrzucając inne, które były zbyt „mało praktyczne”. Dodatkowo nie używali ich „od czasu do czasu” tylko w codziennej pracy na poziomie operacyjnym, gdzie ludzie nie mają czasu i bywają dość nerwowi.


Reasumując - interdyscyplinarne doświadczenie zespołu pozwoliło nam stworzyć produkt pod nazwą Optimum HR – nazwa oraz zdanie – „focus on the game” (Leo Beenhakker’a) dość dobrze jego kluczową cechę = PRAKTYCZNOŚĆ & SKUTECZNOŚĆ.

Aktualności

Szkolenia HR – efektywne szkolenia menedżerów

To teraz czas na iście filozoficzne pytanie: co tworzy firmę? Zastanów się, pogłówkuj… Już wiesz? Oczywiście (albo i nie) ludzie. Dziś każde, chcące liczyć się na rynku przedsiębiorstwo, pragnie pozyskać i zatrzymać najlepszych.

Więcej

Blogosfera

Szef zespołu czy Szef na dupie – wybór należy do Ciebie

Szef Kowalskiego: ”Inwestor tak ustawił wymagania, że nasza firma musi znaleźć partnera, który dysponuje technologią ABC, której nie posiadamy, a która stanowi 20% zakresu prac i wartości kontraktu ...

Więcej

Opinie

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Copyright © OptimumHR Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość