Aktualności

Zarządzanie przez cele, czyli motywacja, motywacja i jeszcze raz motywacja

07-01-2013

Koncepcja połączenia wielu elementów w jeden organizm, mający jeden cel i wspólne aspiracje to całkiem niezły pomysł. Jak wiadomo, pracownik efektywny to pracownik odpowiednio zmotywowany. Złe nastawienie do obowiązków i do otoczenia sprawia, że taka osoba jest mało przydatna dla przedsiębiorstwa, choćby miała najlepsze kwalifikacje i cały plik rekomendacji. Smutne to, ale jakże prawdziwe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie motywowanie osób zatrudnionych w firmie.

Jednym z elementów składowych systemu motywacyjnego jest właśnie Zarządzanie poprzez cele. Technika ta jest nastawiona na osiągnięcie konkretnego wyniku i polega na interakcji przełożonego z podwładnym i na wspólnym oraz systematycznym stawianiu celów dla tego ostatniego. Ustalone cele muszą mieć charakter skonkretyzowany i nie być zbyt skomplikowane tak, by pracownik mógł zaangażować się w dany projekt bez jakichkolwiek obiekcji.  

System Zarządzania przez cele kieruje się własnymi zasadami, które obejmują powtarzające się regularnie etapy. Stosuje się między innymi:

  • Określony system celów firmy – chodzi o zastosowanie w całej firmie i na wszystkich szczeblach zarządzania jednego, obowiązującego systemu procedur wykonawczych;
  • Założenie wspólnych celów przez kierowników wraz z podwładnymi – oprzeć się należy na zaufaniu do pracownika, pracownik też człowiek, a interakcja między ludzmi opiera się głównie na zaufaniu. Dajmy podwładnemu pewną dozę samodzielności, a może się okazać, że wyzwolimy nieznane pokłady drzemiącego w nim potencjału.
  • Zależność celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi – rozmawiajmy z podwładnym o tym, jaka jest strategia i polityka firmy. Odpowiednia komunikacja na linii kierownik – pracownik to podstawa sukcesu firmy. W tym przypadku duża odpowiedzialność spoczywa na kadrze zarządzającej.
  • Samodzielność w realizacji celów – należy skończyć z metodą dyrektywnego kierowania pracownikiem, dajmy mu przestrzeń do działania i obdarzmy go zaufaniem, a w zamian dostaniemy od pracownika pełne zaangażowanie w procesie wykonawczym i zmniejszymy prawdopodobieństwa niepowodzenia wykonywanych zadań.
  • Ocena pracownika i ocena efektywności zarządzania – dokonajmy obiektywnej oceny zarówno pracownika, jak i stopnia realizacji zadań. Ocena przydatności pracownika powinna mieć charakter zwrotny, pracownik powinien dostać informację i wskazówki na przyszłość odnośnie jego rozwoju w firmie czy możliwości podniesienia swoich kwalifikacji poprzez odpowiednie szkolenia.

 

Zarządzanie efektywnością firmy poprzez cele, to przede wszystkim większa wydajność organizacji oraz zwiększona motywacja pracowników poprzez zezwolenie im na współtworzenie założeń i zadań przedsiębiorstwa. Musimy chcieć współpracować z podwładnymi i rozmawiać z nimi, inaczej technika zarządzania przez cele nie będzie miała żadnego sensu. Istotne jest również, by naczelne kierownictwo zaangażowało się w cały proces, wtedy istnieje szansa na powodzenie  operacji i wzmocnienie całej organizacji oraz jej efektywności. Więc otwórzmy się na pracowników i pozwólmy im być realną częścią naszej firmy!
 

lista aktualności

Copyright © OptimumHR Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość