Aktualności

Okresowe oceny pracowników a rozwój ich kompetencji

10-01-2013

Zazwyczaj poddawane ocenie są określone cechy osobowości, zachowania oraz efekty pracy według standardów, jakie są przez firmę na danym stanowisku oczekiwane. Ocenie poddana jest na przykład komunikatywność pracownika (czy potrafi dogadać się z natrętnym, poirytowanym klientem, głodnym kolegą zza biurka) umiejętność pracy w zespole  czy terminowość realizacji powierzonych zadań. Następnie ustala się poziom tych cech na jakim powinny się one znajdować, po czym dokonuje się oceny na ile każdy z pracowników te wymagania spełnia.

Taki rentgen pracownika, daje doskonały obraz tego, w jaki sposób rozwija się przedsiębiorstwo. Dokładniej rzecz ujmując, ocena okresowa pracowników pokazuje rozwój kompetencji (lub jego brak) każdego z zatrudnionych, a to pozwala na weryfikację poziomu rozwoju potencjału przedsiębiorstwa. Oceny okresowe pracowników spełniają również inne ważne funkcje w życiu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim pokazują, które działy pracują na zbyt niskim poziomie wydajności, a które z kolei mają olśniewające nas wyniki. Okresowe oceny to także pomoc w ustaleniu nowych planów szkoleniowych, które pomogą pracownikom podnieść ich kompetencje i własna somoocenę.

To, co ważne przy ocenianiu okresowym pracowników, to kryteria, jakimi będziemy się posługiwać  oceniając zatrudnionego oraz ustalenie hierarchii tych kryteriów. Każda firma ma swoje własne kryteria ocen, dopasowane odpowiednio do swojej specyfiki (uroda nie zawsze będzie najważniejsza).

Jest kilka rodzajów owych metod ocen okresowych.

  • Ocena 360 stopni – czyli kółko adoracji pracownika, który oceniany jest przez najbliższe otoczenie, czyli np. kolegów z pracy, szefa i niektórych klientów. Jest to metoda czasochłonna, ale wymierna pod względem informacji. W tej metodzie jest tez haczyk -  przełożeni są również oceniani przez podwładnych.
  • Ocena 180 stopni – tu dajemy sobie spokój z oceną określonej grup klientów czy tej nieszczęsnej oceny przełożonego przez podwładnych. Pracownik jest oceniany przez najbliższych mu współpracowników i szefa.
  • Development Center –  brzmi mądrze i obco, ale pozwala poznać poziom rozwoju cech charakteru, zachowania oraz schematów działań, które pozwolą pracownikowi na skuteczne wykonywanie obowiązków.
  • Technika Wydarzeń Krytycznych – to już tak dobrze nie brzmi, a polega na prowadzeniu przez szefa listy sukcesów oraz porażek i w efekcie dokonania podsumowania osiągnięć danego pracownika.


Pamiętaj, że dokonując oceny okresowej, możesz mieć znaczący wpływ na rozwój pracowników, poprzez uzyskanie przez nich awansu, zarówno na płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Możesz przyczynić się do przejścia zatrudnionego na wyższy level wtajemniczenia, a co za tym idzie, uzyskania przez niego wyższego wynagrodzenia, a co dla niego pewnie najważniejsze, może on poszerzyć własne kompetencje o nowe szkolenia lub bardziej odpowiedzialne zadania w firmie.

A więc mimo wszystko nie bójmy się stosować tego typu technik ocen pracowników. Pomoże to w znaczny sposób podnieść poziom wykonywanej pracy, skutecznie zmotywować pracowników, dać im szanse rozwoju, a także, jak to w życiu, dokonać naturalnej selekcji i oddzielenia tych pracowników, którzy doskonale radzą sobie z powierzonymi zadaniami od tych, którzy mają słabe wyniki w wykonywaniu obowiązków. Tu nie ma miejsca na sentymenty, odpowiednio dobrana i zmotywowana załoga pozwoli osiągnąć firmie sukces na rynku!

 

lista aktualności

Copyright © OptimumHR Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość