Aktualności

Motywacja w firmie produkcyjnej i usługowej świetlaną drogą do sukcesu

14-01-2013

Osoba pewna siebie jest o wiele bardziej wydajniejsza i łatwiej przychodzi jej wykonywanie powierzonych zadań, niż osoba nie świadoma własnej wartości, zakompleksiona szara myszka.

Odpowiednie zmotywowanie pracowników, polega na oddziaływaniu na nich poprzez rozmaite formy i środki, nie zawsze wyszukane czy miłe, tak, by postawione przed nimi cele zostały zrealizowane. To na silnych barkach menedżera spoczywa obowiązek odpowiedniego mobilizowania i dopingowania członków zespołu. Co możesz zrobić, aby odpowiednio zmotywować swój Team?

Jaka płaca - taka praca

Teoretycznie dostępne są rozmaite  metody i narzędzia, jednak jakby na to nie patrzeć, sam proces motywacyjny powinien być oparty na zasadzie interakcji między kierownikiem a podwładnym. Ważne jest, by pracownik był przekonany o tym, że z wysiłkiem, jaki wkłada w wykonywanie w trudzie i pocie czoła swoich obowiązków i odpowiednimi efektami jego pracy wiąże się adekwatne wynagrodzenie. Jeśli to status quo nie zostanie zachowane, motywacja pracownika osłabnie, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Istotne jest również to, by pracownik był informowany o celach i strategiach rozwojowych firmy, a cele i zadania powinny być przedstawione jako osiągalne i efektywne. Zadbaj o to, aby pracownik dokładnie wiedział, jakie kary i jakie nagrody czekają go za wykonywaną pracę. System taki musi być stały i obejmować wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.

Pozytywne wibracje
Aby motywacja sprzedawców i pracowników firmy była na odpowiednim poziomie, musisz zadbać o odpowiednią atmosferę w organizacji. Szacunek – to pojęcie powinno wryć Ci się w pamięć i być stosowane na co dzień. Nikt nie będzie respektował ani pracodawcy, ani samej pracy, jeśli nie będzie traktowany z należytą godnością. Czasy niewolnictwa się skończyły, więc traktuj pracowników, jak partnerów biznesowych. Pozwól im na większą swobodę i wspólne podejmowanie przynajmniej niektórych ważnych decyzji. Jednak pracownicy muszą odpowiadać za wyniki własnej pracy i być z niej rygorystycznie rozliczani.

Słuchaj uchem a nie brzuchem
To, czego brakuje wielu pracodawcom, to umiejętność słuchania. Wynika to albo z niechęci, albo ze zwykłego braku czasu. A to duży błąd! Często taka rozmowa, która nie musi dotyczyć spraw zawodowych, jest o wiele skuteczniejsza, niż inne techniki stosowane do motywowania. Pamiętaj rozmowa lub samo wysłuchanie pracownika potrafi czynić cuda. Nie lekceważ tego!

Kariera drogą do szczęścia
Zadbaj o rozwój swoich podwładnych. Trzeba pomóc im rozwijać kompetencje i nowe umiejętności i budować wraz z nimi ich ścieżki karier, poprzez odpowiednie szkolenia i drogę awansu. Powierz pracownikom zadania zgodne z ich umiejętnościami i wykształceniem. Wykonywanie obowiązków przez podwładnego poniżej jego kwalifikacji, zawsze wpłynie ujemnie na jego motywację. Urozmaicaj zadania oraz pracę. Zorganizuj szkolenia, spotkania, kongresy wystawy, itp., aby pracownicy mogli „złapać wiatr w żagle” i z werwą wrócić do swoich obowiązków.

Wzór do naśladowania
Najważniejsza sprawa – jeśli chcesz wymagać od innych, najpierw zacznij wymagać od siebie. Aby dać dobry przykład pracownikom, przełożony powinien kipieć zapałem do pracy. Nic tak nie zmotywuje ludzi, jak szef pełen entuzjazmu i energii.

 

lista aktualności

Copyright © OptimumHR Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość