Aktualności

Szkolenia HR – efektywne szkolenia menedżerów

18-01-2013

W szkolenie pracowników oraz doskonalenie ich umiejętności, inwestuje coraz więcej firm. Dlaczego? Ponieważ jest to lokata w przyszły sukces firmy, która zwróci się z nawiązką. Jednak każdy zespół pracowników musi mieć swojego wodza, mentora, nauczyciela, który odpowiednio zarządzając i kierując tym kolektywem, wpłynie na przyszłość zarówno firmy, jak i samych zatrudnionych w niej osób. Dlatego też dla świadomej organizacji, tak ważny jest efektywny menadżer.

Naturalną sprawą jest to, że trzeba inwestować nie tylko w pracowników, ale przede wszystkim w kadrę menedżerską, gdyż to ona nadaje charakter i kierunek działań pozostałym członkom zespołu. Menedżer to pasterz, który mobilizuje swoje owieczki (czyt. pracowników), planuje pracę i zarządza „stadem”, co w efekcie ma przynieść w przyszłości korzyści dla firmy. Menedżer to rzemieślnik, który realizuje narzuconą przez firmę ideę. Aby mógł sprostać wyznaczonym celom, musi ciągle podnosić swe kompetencje.

Dla menedżerów są prowadzone między innymi narzędziowe szkolenia HR, które mają na celu przygotowanie kierownika do wykorzystania metod zarządzania projektami, a także technik z zakresu planowania, realizacji celów, komunikowania się i skutecznej motywacji podwładnych. Dobry menedżer to przede wszystkim osoba, która posiadła umiejętność motywowania do skutecznego wykonywania zadań przez pracowników.

Szkolenia, jakim poddawani są menedżerowie, mają przede wszystkim na celu, zgłębić i utrwalić wiedzę, dotyczącą głównie pozafinansowych technik motywowania pracowników. Menedżerowie poznają zasady i narzędzia mobilizowania swoich podwładnych, techniki zlecania i egzekwowania powierzonych zadań oraz budowania relacji z pracownikami organizacji. Cel jest jeden – motywować i jeszcze raz motywować w jak najbardziej efektywny sposób.

Efektywne szkolenia menedżerów mają pomóc w odpowiednim dobraniu techniki motywacyjnej pod różne cechy osobowości pracowników, zarówno indywidualnych, jak i całego zespołu. Dobry menedżer po odbytym szkoleniu, da radę porozmawiać z pracownikiem na zasadzie interakcji i odpowiednio go zdopingować, ale także, gdy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł poddać podwładnego krytyce – oczywiście konstruktywnej. Stanie się przywódcą przez duże „P”.

Szkolenia menedżerów to przede wszystkim warsztaty z coachingu, czyli umiejętności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dobry Coach zadba o swoich ludzi, nakieruje ich na odpowiednie tory, pokaże właściwe formy zachowania w pracy i wpłynie w sposób znaczący na rozwój ich kariery zawodowej.

Jeśli jesteś menedżerem, nie ważne czy początkującym, czy doświadczonym, lub aspirujesz do tego miana, zajmujesz się działem personalnym czy zasiadasz w kadrze zarządzającej, nie czekaj dłużej! Szkolenia HR wprowadzą Cię w ciekawy świat strategii personalnej i ekonomicznej firmy. Staniesz się wodzem z prawdziwego zdarzenia, za którym staną podwładni do bitwy o lepsze jutro firmy!

 

lista aktualności

Copyright © OptimumHR Wszelkie prawa zastrzeżone


Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość